3:12 reglerna och beskattning av fåmansbolag

Skattepunkten hjälper fåmansbolag med alla sorters frågor om skatt.  Frågeställningar kring de sk 3:12 reglerna i allmänhet och i synnerhet storleken på det lågbeskattade utdelningsutrymmet är exempel på frågor som vi är vana att hantera.

3:12 reglerna hör till de mer komplicerade delarna av skattelagstiftningen. Därför är det viktigt för ägarna till fåmansbolag som vill minimera sin skatt att basera beslut kring fördelningen mellan låg/högbeskattad utdelning och lön till delägare på de absolut senaste reglerna och rättsfallen. Skattepunkten bevakar noggrant rättsfall, propositioner och skattenyheter, som berör 3:12 reglerna för att kontinuerligt kunna erbjuda våra kunder marknadens bästa rådgivning i dessa frågor. Flera av våra konsulter har omkring 40 års erfarenhet av arbete inom svensk skattelagstiftning.


Lågbeskattad utdelning för delägare med kvalificerade andelar

3:12 reglerna skiljer på delägare av fåmansbolag med kvalificerade andelar (aktier) och delägare med okvalificerade aktier. Kvalificerade aktier har sådan delägare som är ”verksam i betydande omfattning” i företaget. I många fall är denna uppdelning trivial, men i andra fall är det svårare att avgöra vem som varit ”verksam i betydande omfattning”. Det är då viktigt att känna till tidigare rättsfall och tolkningar från Skatteverket. Har man onoterade och okvalificerade är nästan hela utdelningen lågbeskattad (25 %), men även personer med kvalificerade andelar har ett utrymme för lågbeskattad utdelning (20 %).


Hur stort är det lågbeskattade utdelningsutrymmet? - Beräkning av Gränsbelopp

Hur mycket lågbeskattad utdelning kan jag då ta ut ur mitt företag? Det är det sk gränsbeloppet som definierar detta. Gränsbeloppet kan vara olika för personer som är verksamma inom samma företag, beroende på hur länge andelarna innehafts, andelarnas anskaffningspris m.m. Beräkning av gränsbeloppet är en central del av 3:12 reglerna och det finns två alternativa beräkningssätt, nämligen huvudregeln och förenklingsregeln (eller schablonregeln). Huvudregeln innebär att gränsbeloppet beräknas med hjälp av anskaffningsutgiften för aktierna och klyvningsräntan samt med hjälp av löneunderlaget i företaget (löneunderlagsregeln). Schablonregeln innebär att det lågbeskattade utrymmet sätts till 2,75 inkomstbasbeloppet.


Skattepunkten hjälper dig att maximera ditt lågbeskattade utrymme

För ägare av fåmansbolag finns det ofta mycket pengar att spara på att noga fundera igenom upplägget för lön och utdelning, då marginalskatten kan variera mellan 20 % och 53 %. Tillämpning av 3:12 reglerna är en central del av fåmansbolagets skattestrategi. Skattepunktens har marknadens mest erfarna skattejurister och vi följer noga utveklingen inom detta område. Vi hjälper våra kunder att maximera det lågbeskattade utrymmet i 3:12 reglerna. 

Tveka inte, kontakta oss idag, för att maximera ditt lågbeskattade utrymme!

Ring oss VISA TELEFONNUMMER eller skicka in vårt kontaktformulär

Vi har kontakter över hela världen. Vi är medlemmar i ETL European Tax and Law. Genom detta medlemskap kan vi samarbeta med skatteexperter i 48 länder. Vi samarbetar också med advokat-, och revisionsbyråer samt försäkringsmäklare.

I de fall ett skattejuridiskt ämne bör behandlas av en skattejurist i ett annat land, ordnar vi med kontakterna mellan vår klient och den utländska skattekonsultbyrån.