Skatterådgivning

Våra skattekonsulter har mer erfarenhet än de flesta. Flera av våra skatte- och redovisningskonsulter har 30-40 års erfarenhet eller mer.  Läs mer om våra konsulter här.

Vi arbetar för att kunden skall få så låg skatt som möjligt. Samtidigt är vi noga med att allt vi arbetar med skall vara lagligt. Alla dokument skall kunna visas upp för berörda myndigheter oavsett om de är i pappersform eller i digital form. Naturligtvis uttalar vi oss aldrig om upptäcktsrisker.

Vi träffar ofta klienter men faktum är att de flesta av våra klienter träffar vi aldrig. Vi arbetar då endast med telefon, skype, teams och mejl.

 

Redovisning

Skattepunkten's Office Services AB är specialiserat på redovisning och liknande tjänster. Det är ett systerföretag till Skattepunkten AB.

Vi älskar sådant som är extra krångligt och som många redovisningsbyråer tackar nej till såsom internationella affärer, filialer, online försäljning, drop shipping, alkoholskatt, koncernredovisning m.m.

Helt, helautomatisk bokföring finns inte enligt vår mening. Det är alltid bokföringskunden som är ansvarig enligt lag för bokföringenskvalitet oavsett vilken redovisningsbyrå som anlitas. Skulle Du vilja flyga utan att det finns en pilot i cockpit? OK, mycket kan automatiseras och vi har verktygen men vi är också väldigt noga med att kritiskt granska det som kommer ut ur automatisk bokföring.

Vi hjälper till med bokföring, bokslut, årsredovisningar, lönehantering, moms- och arbetsgivardeklarationer, posthantering osv. 

Skattepunkten's Office Services kan också hjälpa sina redovisningsklienter med postadress, telefonpassning och marknadföring på telefon såsom bokning av möten etc.

Att ha sin postadress hos oss innebär att vi skannar inkommen post och skickar på mejl till ansvariga hos klienten och till den som sköter klientens bokföring. Vi behåller pappersoriginalen så länge som krävs enligt bokföringslagen.

Telefonpassning innebär att vi kan sköta Din telefonväxel på ett professionellt sätt.

Marknadsföring med telefon kan vara ett framgångskoncept för bokning av möten.

 

Internationella nätverk

Skattepunkten AB har kontakter över hela världen. Vi är medlemmar i  ETL European Tax and Law. Genom detta medlemskap kan vi samarbeta med skatteexperter i 48 länder.

Vi samarbetar också med advokat-, och revisionsbyråer samt försäkringsmäklare.

I de fall ett skattejuridiskt ämne bör behandlas av en skattejurist i ett annat land, ordnar vi med kontakterna mellan vår klient och den utländska skattekonsultbyrån.

 

Skatter.se

På siten www.skatter.se driver vi ett mycket populärt forum inom skatterätt. Det är en mötesplats för ekonomichefer, revisorer, redovisningskonsulter, affärsjurister, egna företagare av alla slag liksom för studenter och skatteexperter.

Det kostar inget att fråga i forumet. En mycket kvalificerad skattejurist är alltid redo att besvara enklare frågor på sajten. Men om svaret skulle bli relativt långt eller om frågan kräver en djupare studie, ber vi frågeställaren registrera sig som kund.