Viktigt att veta.

Att fylla i och skicka in en blankett betyder inte att Du beställt en tjänst av oss.  Det betyder bara att Du därefter kan beställa en tjänst, om Du vill.

Blanketter för nya kunder.

Blanketten ser något olika ut beroende på om det är en privatperson eller en juridisk person som ska vara kund.

Du kan välja mellan följande digitala blanketter:

Person utan svenskt personnummer eller företag utan svenskt organisationsnummer, måste använda engelskspråkig blankett.

Om du skall besöka oss, kan Du istället fylla i en vanlig pappersblankett vid besöket.


Vi har kontakter över hela världen. Vi är medlemmar i ETL European Tax and Law. Genom detta medlemskap kan vi samarbeta med skatteexperter i 48 länder. Vi samarbetar också med advokat-, och revisionsbyråer samt försäkringsmäklare.

I de fall ett skattejuridiskt ämne bör behandlas av en skattejurist i ett annat land, ordnar vi med kontakterna mellan vår klient och den utländska skattekonsultbyrån.