Våra konsulter har mer erfarenhet än de flesta. Flera av våra skattejurister, skattekonsulter, skatteexperter eller redovisningsexperter har 30-40 års erfarenhet eller mer.

Bland våra medarbetare finns en tidigare skattechef för Volvokoncernen, en tidigare expert på Skatteverkets rättsavdelning och en lärare i skatterätt vid högskola.

Clas Ramert var under 13 år AB Volvos skattechef. Dessförinnan var han i 11 år verksam med koncernredovisning inom Volvo. Clas är civilekonom. De sammanlagt 24 åren på Volvos huvudkontor gav Clas en bred erfarenhet av finansfrågor med tyngdpunkt på skatterätt. Särskilt arbetade han med svenska och internationella strukturfrågor, internprissättning och skatteprocesser.

I sina åligganden som skattechef ingick utöver sedvanliga företagsfrågor att bistå Industriförbundets skattepolitiska avdelning med synpunkter i lagstiftningsärenden. Clas var också Volvos representant i Västsvenska Handelskammarens skatteråd.

Sedan 1996 har Clas arbetat som skattekonsult och småföretagare. Därigenom har han fått insikter i de små företagens problem. Han har hållit kurser i skattereglerna för omstruktureringar i näringslivet och arbetsgivarens pensionskostnader i samarbete med Sveriges Redovisningskonsulters Förbund och Institutet för Revisorsutbildning.

Läs mer om Clas ...

Clas arbetar mycket med internationella frågor, t.ex. där svenska entreprenörer driver verksamhet utomlands och vice versa, momsfrågor, utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag (de s.k. 3:12-reglerna), företagsöverlåtelser, omstruktureringar, optionsprogram, ideella föreningar, trossamfund, pensioner, pensionsstiftelser, pensionering i utlandet och allmännyttiga stiftelser.

Kaj Rask har under ca 40 år varit verksam inom skatteförvaltningen. Först som skatterevisor, därefter som processförare och slutligen som expert hos Riksskatteverket och vid Rättsavdelningen på Skatteverkets huvudkontor.

Med rötterna i västra Småland finns ett starkt engagemang för småföretagare och deras skatteproblem. Kaj är placerad i Halmstad men nås genom vår växel i Göteborg eller via vårt kontaktformulär.

Kaj är fil. kand. och master i skatte- och bolagsrätt och har gedigen kunskap om inkomstbeskattning i allmänhet och företagsbeskattning i synnerhet. I augusti 2011 blev han skattekonsult hos Skattepunkten AB med inriktning på svensk och internationell företagsbeskattning.

Daniel Andersson är civilekonom med magisterexamen. Han har arbetat som handläggare och skatterevisor på Skatteverket. På Skatteverket arbetade Daniel framförallt med inkomstskatt och internationell skattelag.

Daniel Andersson har även undervisat ca tio år på Skatteverkets interna kurser och då framförallt inom internationell beskattning och aktiebolag. Sedan 2014 är Daniel anställd som universitetsadjunkt på Högskolan i Gävle där han undervisar inom beskattningsrätt.

Daniel Andersson har arbetet på Skattepunkten som bisyssla sedan 2016. Han är placerad i Gävle men nås via vår växel i Göteborg eller via vårt kontaktformulär.


Daniel Andersson har tidigare arbetat på Skatteverket i ca 14 år där hans specialområden var internationell personbeskattning, beskattning av aktiebolag och fåmansaktiebolag. Under fyra år arbetade Daniel med skatterevision.

Nelly har en fil.kand. i rättsvetenskap och en fil.mag. med specialisering i skatterätt. I februari 2017 började hon som redovisningskonsult hos Skattepunkten AB med inriktning på redovisning. Hon har därmed erfarenhet av löpande bokföring, löneadministration, avstämningsarbete, upprättande av bokslut/årsredovisningar och inkomstdeklarationer.

Under årens lopp har hon parallellt även åtagit sig mer avancerade skatteuppdrag inom företagsbeskattning, nationell- och internationell personbeskattning såsom vid in- och utflyttning från Sverige, utdelningsbeskattning enligt 3:12 reglerna och beskattning vid försäljning av olika kapitaltillgångar. Förutom svenska, talar hon och skriver flytande engelska.

På fritiden läser hon gärna litteratur och springer långdistans. Nelly är placerad på huvudkontoret i Göteborg och nås via vår växel i Göteborg eller via vårt kontaktformulär.

Nelly har erfarenhet av att företräda privatpersoner och företag mot Skattemyndigheten och förvaltningsdomstolarna i bland annat ärenden gällande revision, beskattning av kryptovalutor såsom Bitcoin, fast driftställe, inkomstskatt/socialavgifter och mervärdesskatt. Utöver specialiseringen i redovisning- och skatterätt besitter hon även goda kunskaper i närliggande rättsområden.

Karl Lindstrand har en filosofie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi från Lunds Universitet. Utöver det har han läst 120 högskolepoäng juridik varav 45 inom skatterätt. Han arbetar med redovisning, skattefrågor och ID06. Sedan 2019 arbetar han på Skattepunkten.

På fritiden kollar Karl gärna på fotboll och spelar golf. Vid sidan av sin anställning läser han juridik vid Stockholms Universitet.

För närvarande arbetar Karl vid representationskontoret i Stockholm

Karl kan nås via vår växel eller via vårt kontaktformulär.

Karl arbetar med redovisning, skattefrågor och ID06. Sedan 2019 arbetar han på Skattepunkten.

Torbjörn har en kandidatexamen i entreprenörskap från Texas Christian University i Fort Worth, Texas. Har sedan 2003 arbetat med webbutveckling & IT-säkerhet.  För Skattepunkten ansvarar Torbjörn för att Skattepunkten håller högsta möjliga säkerhet för alla anställda och sina kunder. Förutom detta arbete ansvarar Torbjörn även för uppdatering av våra hemsidor.

Torbjörn hjälper våra kunder med digitala lönebesked, automatiska integrationer för bokföring & fakturering, samt verktyg som digitaliserar redovisningsbranschen.  

Torbjörn är vår IT-expert som hjälper oss att hålla högst möjliga tekniska standard och samtidigt utvecklar vårt företag mot de nya tekniska förutsättningar som många företag står inför. Torbjörn har även stor erfarenhet av E-handel.

Tommy Engström har över 40 års erfarenhet av arbete inom ekonomi, löner och IT från stora och små företag, internationella företag, statliga myndigheter och föreningar. Talar och skriver flytande engelska. Han har även arbetat som datautbildare it-tekniker, dataoperatör samt fastighetsekonom.

På fritiden spelar han tennis samt ägnar sig åt stavgång. Han är revisor i Kronobergs Arkeologiska Förening. Tommy har sedan december 2016 arbetat på Skattepunktens Office Services. Han är placerad i Växjö men kan nås via vår växel i Göteborg eller via vårt kontaktformulär.

Tommy arbetar även med löpande bokföring, kund- och leverantörsreskontra, kundfakturering, bokslut, moms- och arbetsgivardeklarationer samt budget och budgetuppföljning.  
Han har även arbetat med löner i mer än 10 år för både tjänstemän och arbetare.

Civilekonom Handelshögskolan Göteborg, HHG. Karriär som auktoriserad revisor, först som delägare och regionchef i en medelstor svensk revisionsbyrå, därefter internationell partner i Price Waterhouse Europe, senare, efter samgående med Coopers Lybrand, partner i PricewaterhouseCoopers/PwC Sverige.

Talar och skriver flytande engelska samt utmärkt tyska och franska. Bosatt i Göteborg. Knuten till Skattepunktens Office Services från februari 2018. Lars nås via vår växel i Göteborg eller via vårt kontaktformulär.

Lars har mer än 40 års erfarenhet av alltifrån svenska ägarledda företag till svenska börsföretag, utländska dotterbolag i Sverige och internationella koncerner. Efter pensionering 2003 verksam som konsult och rådgivare åt olika ägarledda företag samt delägare och vd i ett startup-företag inom biotech.

Per-Olof Hermansson har i över 35 år drivit olika företag inom IT-branschen som utvecklat och sålt administrativ programvara. I grunden har han en humanistisk utbildning (Fil.Kand./Teol.Kand.). Han är uppväxt i engelsktalande land och är därmed flytande på engelska.

Han är aktiv i flera ideella föreningar i ledande befattningar. Under många år har han också varit politiskt aktiv på kommunal nivå.

Per-Olof nås via vår växel i Göteborg eller via vårt kontaktformulär.

Under 35 år har Per-Olof skött sina egna företags löpande redovisning, bokslut, årsredovisningar och skattedeklarationer, samt har även varit kassör i nationella riksorganisationer, och hjälpt andra företagare med redovisningstjänster.

Elisabet Josefsson är redovisningsekonom, med yrkeshögskoleexamen. Hon arbetar med löpande bokföring, löner, kund- och leverantörsreskontra, moms- och skatteredovisning, periodisk sammanställning, upprättande av bokslut och årsredovisningar, samt inkomstdeklarationer.

Hennes ursprungliga fält är kemi (civ.ing. i kemi) och hon har forskningserfarenhet inom medicinsk mikrobiologi på Göteborgs universitet och på Trinity College i Dublin (medicine doktor, docent). Men forskningsmedlen sinade till slut och hon passade på att byta bana helt och hållet, vilket hon nu kan konstatera är mycket berikande och intressant.

Elisabet har erfarenhet som kassör i ideella föreningar och en stiftelse.

Elisabet nås via vår växel i Göteborg eller via vårt kontaktformulär.

Elisabet arbetar med löpande bokföring, löner, kund- och leverantörsreskontra, moms- och skatteredovisning, periodisk sammanställning, upprättande av bokslut och årsredovisningar, samt inkomstdeklarationer.

Daniel Wallenås har en civilingenjörsexamen inom Lantmäteri. Han har 16 års erfarenhet av bokföring och han är ekonomichef och finanschef i sin familjs företag, som innefattar hyresfastighetsverksamhet samt kapitalplaceringar. Daniel är i nuläget kassör I bostadsrättsföreningen där han bor. Utöver det, har han totalt 12 års erfarenhet från det svenska hyresfastighetsbolaget Akelius, där hade han titeln Senior Manager Transaction & Valuation.

På sin fritid, gillar han generellt att spendera tid med sin familj och titta på idrott i allmänhet. Han gillar att spela golf och schack.

Daniel Wallenås har arbetat på Skattepunkten sedan mars 2022. Daniel nås via vår växel I Göteborg eller via vårt kontaktformulär.

Daniel Wallenås har 16 års erfarenhet av bokföring och han är ekonomichef och finanschef i sin familjs företag, som innefattar hyresfastighetsverksamhet samt kapitalplaceringar. Dessutom totalt 12 års erfarenhet från det svenska hyresfastighetsbolaget Akelius, som Senior Manager Transaction & Valuation.