Våra konsulter har mer erfarenhet än de flesta. Flera av våra skattejurister, skattekonsulter, skatteexperter eller redovisningsexperter har 30-40 års erfarenhet eller mer.

Bland våra medarbetare finns en tidigare skattechef för Volvokoncernen, en tidigare expert på Skatteverkets rättsavdelning och en lärare i skatterätt vid högskola.

Clas Ramert var under 13 år AB Volvos skattechef. Dessförinnan var han i 11 år verksam med koncernredovisning inom Volvo. Clas är civilekonom. De sammanlagt 24 åren på Volvos huvudkontor gav Clas en bred erfarenhet av finansfrågor med tyngdpunkt på skatterätt. Särskilt arbetade han med svenska och internationella strukturfrågor, internprissättning och skatteprocesser.

I sina åligganden som skattechef ingick utöver sedvanliga företagsfrågor att bistå Industriförbundets skattepolitiska avdelning med synpunkter i lagstiftningsärenden. Clas var också Volvos representant i Västsvenska Handelskammarens skatteråd.

Sedan 1996 har Clas arbetat som skattekonsult och småföretagare. Därigenom har han fått insikter i de små företagens problem. Han har hållit kurser i skattereglerna för omstruktureringar i näringslivet och arbetsgivarens pensionskostnader i samarbete med Sveriges Redovisningskonsulters Förbund och Institutet för Revisorsutbildning.

Läs mer om Clas ...

Clas arbetar mycket med internationella frågor, t.ex. där svenska entreprenörer driver verksamhet utomlands och vice versa, momsfrågor, utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag (de s.k. 3:12-reglerna), företagsöverlåtelser, omstruktureringar, optionsprogram, ideella föreningar, trossamfund, pensioner, pensionsstiftelser, pensionering i utlandet och allmännyttiga stiftelser.

Daniel Andersson är civilekonom med magisterexamen. Daniel har även undervisat ca tio år på Skatteverkets interna kurser och då framförallt inom internationell beskattning och aktiebolag. Sedan 2014 är Daniel anställd som universitetsadjunkt på Högskolan i Gävle där han undervisar inom beskattningsrätt.

Daniel har arbetet på Skattepunkten som bisyssla sedan 2016. Han är placerad i Gävle men nås via vår växel i Göteborg eller via vårt kontaktformulär.


Daniel har tidigare arbetat på Skatteverket i ca 14 år där hans specialområden var internationell personbeskattning, beskattning av aktiebolag och fåmansaktiebolag. Under fyra år arbetade Daniel med skatterevision.

Nelly har en fil.kand. i rättsvetenskap och en fil.mag. med specialisering i skatterätt. I februari 2017 började hon som redovisningskonsult hos Skattepunkten AB med inriktning på redovisning. Hon har därmed erfarenhet av löpande bokföring, löneadministration, avstämningsarbete, upprättande av bokslut/årsredovisningar och inkomstdeklarationer.

Under årens lopp har hon parallellt även åtagit sig mer avancerade skatteuppdrag inom företagsbeskattning, nationell- och internationell personbeskattning såsom vid in- och utflyttning från Sverige, utdelningsbeskattning enligt 3:12 reglerna och beskattning vid försäljning av olika kapitaltillgångar. Förutom svenska, talar hon och skriver flytande engelska.

På fritiden läser hon gärna litteratur och springer långdistans. Nelly är placerad på huvudkontoret i Göteborg och nås via vår växel i Göteborg eller via vårt kontaktformulär.

Nelly har erfarenhet av att företräda privatpersoner och företag mot Skattemyndigheten och förvaltningsdomstolarna i bland annat ärenden gällande revision, beskattning av kryptovalutor såsom Bitcoin, fast driftställe, inkomstskatt/socialavgifter och mervärdesskatt. Utöver specialiseringen i redovisning- och skatterätt besitter hon även goda kunskaper i närliggande rättsområden.

Karl Lindstrand har studerat företagsekonomi i tre år på den Internationella Handelshögskolan i Jönköping. En utbildning helt på engelska i en internationell miljö med stor kulturell mångfald. Efter sin utbildning sökte Karl sig till Skattepunkten för nya utmaningar. Karl arbetar med redovisning för många av våra nya kunder.
Han har därmed erfarenhet av löpande bokföring, löneadministration, avstämningsarbete, upprättande av bokslut/årsredovisningar och inkomstdeklarationer.

På fritiden kollar han gärna på fotboll och spelar golf. Vid sidan av sin anställning läser han juridik kurser vid Lunds Universitet.

Karl har från augusti 2019 arbetet på Skattepunkten och är placerad på huvudkontoret i Göteborg. Karl nås via vår växel i Göteborg eller via vårt kontaktformulär.

Karl arbetar med redovisning för många av våra nya kunder. Han har därav erfarenhet av löpande bokföring, löneadministration, avstämningsarbete, upprättande av bokslut/årsredovisningar och inkomstdeklarationer.

Liljana har magisterexamen i företagsekonomi. Hon har erfarenhet av arbete som redovisningskonsult och har bland annat arbetat med löpande bokföring, kund- och leverantörsreskontra, fakturering, avstämningar, inbetalningar och utbetalningar, moms– och skatteredovisning, periodisk sammanställning, löner, bokslut, årsredovisningar samt deklarationer.

Liljana är flerspråkig och förutom svenska pratar hon även engelska, makedoniska, serbiska och kroatiska. Hon är placerad på huvudkontoret i Göteborg och  nås via vår växel eller via vårt kontaktformulär.

Liljana ansvarar för hela redovisningen hos våra egna bolag, Skattepunkten AB och Skattepunkten's Office Services AB samt hos flera andra kunder. 

Torbjörn har en kandidatexamen i entreprenörskap från Texas Christian University i Fort Worth, Texas. Har sedan 2003 arbetat med webbutveckling & IT-säkerhet.  För Skattepunkten ansvarar Torbjörn för att Skattepunkten håller högsta möjliga säkerhet för alla anställda och sina kunder. Förutom detta arbete ansvarar Torbjörn även för uppdatering av våra hemsidor.

Torbjörn hjälper våra kunder med digitala lönebesked, automatiska integrationer för bokföring & fakturering, samt verktyg som digitaliserar redovisningsbranschen.  

Torbjörn är vår IT-expert som hjälper oss att hålla högst möjliga tekniska standard och samtidigt utvecklar vårt företag mot de nya tekniska förutsättningar som många företag står inför. Torbjörn har även stor erfarenhet av E-handel.

Tommy Engström har över 40 års erfarenhet av arbete inom ekonomi, löner och IT från stora och små företag, internationella företag, statliga myndigheter och föreningar. Talar och skriver flytande engelska. Han har även arbetat som datautbildare it-tekniker, dataoperatör samt fastighetsekonom.

På fritiden spelar han tennis samt ägnar sig åt stavgång. Han är revisor i Kronobergs Arkeologiska Förening. Tommy har sedan december 2016 arbetat på Skattepunktens Office Services. Han är placerad i Växjö men kan nås via vår växel i Göteborg eller via vårt kontaktformulär.

Tommy arbetar även med löpande bokföring, kund- och leverantörsreskontra, kundfakturering, bokslut, moms- och arbetsgivardeklarationer samt budget och budgetuppföljning.  
Han har även arbetat med löner i mer än 10 år för både tjänstemän och arbetare.

Kaj Rask har under ca 40 år varit verksam inom skatteförvaltningen. Först som skatterevisor, därefter som processförare och slutligen som expert hos Riksskatteverket och vid Rättsavdelningen på Skatteverkets huvudkontor.

Med rötterna i västra Småland finns ett starkt engagemang för småföretagare och deras skatteproblem. Kaj är placerad i Halmstad men nås genom vår växel i Göteborg eller via vårt kontaktformulär.

Kaj är fil. kand. och master i skatte- och bolagsrätt och har gedigen kunskap om inkomstbeskattning i allmänhet och företagsbeskattning i synnerhet. I augusti 2011 blev han skattekonsult hos Skattepunkten AB med inriktning på svensk och internationell företagsbeskattning.

Civilekonom Handelshögskolan Göteborg, HHG. Karriär som auktoriserad revisor, först som delägare och regionchef i en medelstor svensk revisionsbyrå, därefter internationell partner i Price Waterhouse Europe, senare, efter samgående med Coopers Lybrand, partner i PricewaterhouseCoopers/PwC Sverige.

Talar och skriver flytande engelska samt utmärkt tyska och franska. Bosatt i Göteborg. Knuten till Skattepunktens Office Services från februari 2018. Lars nås via vår växel i Göteborg eller via vårt kontaktformulär.

Lars har mer än 40 års erfarenhet av alltifrån svenska ägarledda företag till svenska börsföretag, utländska dotterbolag i Sverige och internationella koncerner. Efter pensionering 2003 verksam som konsult och rådgivare åt olika ägarledda företag samt delägare och vd i ett startup-företag inom biotech.