Clas Ramert var under 13 år AB Volvos skattechef. Dessförinnan var han i 11 år verksam med koncernredovisning inom Volvo. Clas är civilekonom. De sammanlagt 24 åren på Volvos huvudkontor gav Clas en bred erfarenhet av finansfrågor med tyngdpunkt på skatterätt. Särskilt arbetade han med svenska och internationella strukturfrågor, internprissättning och skatteprocesser.

I sina åligganden som skattechef ingick utöver sedvanliga företagsfrågor att bistå Industriförbundets skattepolitiska avdelning med synpunkter i lagstiftningsärenden. Clas var också Volvos representant i Västsvenska Handelskammarens skatteråd.

Sedan 1996 har Clas arbetat som skattekonsult och småföretagare. Därigenom har han fått insikter i de små företagens problem. Han har hållit kurser i skattereglerna för omstruktureringar i näringslivet och arbetsgivarens pensionskostnader i samarbete med Sveriges Redovisningskonsulters Förbund och Institutet för Revisorsutbildning.

2005 startade han sajten skatter.se tillsammans med en dataexpert.

Clas är dessutom ofta ombud för företag och företagare i skatteprocesser. Som exempel på annan verksamhet kan nämnas att Clas är styrelseledamot i Göteborgsavdelningen av Full Gospel Business Men's Fellowship International.

Clas talar flytande engelska och gör sig förstådd på tyska och franska. Med den bakgrund Clas har, är det naturligt att han särskilt gärna arbetar med svenska och internationella företagsfrågor. Clas är Skattepunktens VD och arbetar omväxlande i Göteborg och Stockholm.


<< Tillbaka till: Om oss

Clas arbetar mycket med internationella frågor, t.ex. där svenska entreprenörer driver verksamhet utomlands och vice versa, momsfrågor, utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag (de s.k. 3:12-reglerna), företagsöverlåtelser, omstruktureringar, optionsprogram, ideella föreningar, trossamfund, pensioner, pensionsstiftelser, pensionering i utlandet och allmännyttiga stiftelser.