Frivilliga rättelser till Skatteverket

Skatteverket får inte ta ut skattetillägg om den som är uppgiftsskyldig på eget initiativ har rättat en oriktig uppgift. Den som rättar på eget initiativ blir inte heller dömd för brott enligt skattebrottslagen.

Men, om Skatteverket har meddelat att de ska göra skatterevision eller börjat ställa frågor som kan anses ha samband med en felaktig uppgift, kan inte rättelse anses ske på eget initiativ. På samma sätt är det om Skatteverket har offentliggjort att verket ska genomföra en generell kontroll.

Skatteverket offentliggör ibland kontroller utan att det för den skulle är fråga om en generell kontroll. En generell kontroll ska nämligen alltid offentliggöras på Skatteverkets webplats och innehålla följande uppgifter:

 1. innehållet i den generella kontrollen,
 2. vilket beskattningsår eller redovisningsperiod som omfattas av den generella kontrollen,
 3. vilken dag den generella kontrollen offentliggörs, och
 4. vilken dag en rättelse som har en koppling till den generella kontrollen inte anses vara på eget initiativ.

I annat fall är det inte fråga om en generell kontroll som begränsar möjligheten att rätta på eget initiativ (frivillig rättelse).

Om Du lämnat en felaktig uppgift och vill rätta den hjälper vi gärna till med att skriftligen formulera Din frivilliga rättelse!

Ring oss VISA TELEFONNUMMER eller skicka in vårt kontaktformulär

Vi har kontakter över hela världen. Vi är medlemmar i ETL European Tax and Law. Genom detta medlemskap kan vi samarbeta med skatteexperter i 48 länder. Vi samarbetar också med advokat-, och revisionsbyråer samt försäkringsmäklare.

I de fall ett skattejuridiskt ämne bör behandlas av en skattejurist i ett annat land, ordnar vi med kontakterna mellan vår klient och den utländska skattekonsultbyrån.