Generationsskifte

Att växla ägare av ett familjeföretag, skogsfastighet eller fiskeriverksamhet är en komplex process med en rad svåra frågeställningar, Skatt, som är vår specialité, är ofta är en central del.

Vill du veta mer om hur Skattepunkten:s erfarna skatteexperter kan hjälpa dig med ditt generationsskifte? 

Ring oss VISA TELEFONNUMMER eller skicka in vårt kontaktformulär

Vi har kontakter över hela världen. Vi är medlemmar i ETL European Tax and Law. Genom detta medlemskap kan vi samarbeta med skatteexperter i 48 länder. Vi samarbetar också med advokat-, och revisionsbyråer samt försäkringsmäklare.

I de fall ett skattejuridiskt ämne bör behandlas av en skattejurist i ett annat land, ordnar vi med kontakterna mellan vår klient och den utländska skattekonsultbyrån.