Frågor från Skatteverket

Skatteverket ställer ofta frågor till de skattskyldiga. De kan gälla allt mellan himmel och jord, om svaren kan tänkas ha någon betydelse för beskattningen.

Vi hjälper Dig gärna att svara på sådana frågor från Skatteverket.


Ring oss VISA TELEFONNUMMER eller skicka in vårt kontaktformulär

Vi har kontakter över hela världen. Vi är medlemmar i ETL European Tax and Law. Genom detta medlemskap kan vi samarbeta med skatteexperter i 48 länder. Vi samarbetar också med advokat-, och revisionsbyråer samt försäkringsmäklare.

I de fall ett skattejuridiskt ämne bör behandlas av en skattejurist i ett annat land, ordnar vi med kontakterna mellan vår klient och den utländska skattekonsultbyrån.