Bygg- och fastighetsbeskattning

Skattepunkten reder gärna ut frågor rörande bygg- och fastighetsbeskattning.

När det gäller mervärdesskatt kan det röra sig om omvänd skattskyldighet för moms, moms vid egna arbeten på egen fastighet och moms i byggnadsrörelse.

När det gäller inkomstskatt kan det röra sig om byggmästarsmitta, som kan sätta de vanliga reglerna om inkomst av kapital, kapitalvinster på aktier m.m. ur spel. Även många andra frågeställningar kan uppkomma.

Vi hjälper Dig gärna. Kontakta oss idag!

Ring oss VISA TELEFONNUMMER eller skicka in vårt kontaktformulär

Vi har kontakter över hela världen. Vi är medlemmar i ETL European Tax and Law. Genom detta medlemskap kan vi samarbeta med skatteexperter i 48 länder. Vi samarbetar också med advokat-, och revisionsbyråer samt försäkringsmäklare.

I de fall ett skattejuridiskt ämne bör behandlas av en skattejurist i ett annat land, ordnar vi med kontakterna mellan vår klient och den utländska skattekonsultbyrån.