Köp och försäljning av aktier, bolag och fastigheter

Vi hjälper såväl säljare som köpare med den skatteproblematik som kan uppkomma vid överlåtelser av aktier, bolag och fastigheter.

Säljaren behöver vet hur mycket skatt det kan bli vid en försäljning och köparen behöver veta vilka avskrivningsmöjligheter som ett förvärv kan komma att medföra.

Ibland kan det också vara lönsamt att strukturera om en verksamhet inför en försäljning. Det kan ibland vara fördelaktigt för såväl säljare som köpare och ibland bara för en av dem.

Om vi ska hjälpa både köpare och säljare vid en överlåtelse måste dock båda vara överens om det. Annars blir det en intressekonflikt. Vanligtvis hjälper vi alltså bara en av de två.

Vi hjälper gärna till med skatterelaterade frågor gällande köp och försäljning av aktier, bolag och fastigheter!

Ring oss VISA TELEFONNUMMER eller skicka in vårt kontaktformulär

Vi har kontakter över hela världen. Vi är medlemmar i ETL European Tax and Law. Genom detta medlemskap kan vi samarbeta med skatteexperter i 48 länder. Vi samarbetar också med advokat-, och revisionsbyråer samt försäkringsmäklare.

I de fall ett skattejuridiskt ämne bör behandlas av en skattejurist i ett annat land, ordnar vi med kontakterna mellan vår klient och den utländska skattekonsultbyrån.