Omstruktureringar

När man strukturerar om en verksamhet, måste man vara försiktig.

Omstrukturering kan betyda många olika saker. Vanligtvis menas i sådana här sammanhang att man flyttar tillgångar och ibland även hela bolag inom en koncern eller liknande.

Överlåtelserna görs ofta till priser som understiger marknadsvärdena för att undvika interna vinster som leder till skatt.

Tyvärr tror många att man utan vidare kan överlåta tillgångar och skulder mellan bolag till bokförda värden och därigenom undgå skatt. Det går långt ifrån alltid! Det finns särskilda regler för när överlåtelser till underpris ska godkännas. Om inte reglerna följs till punkt och pricka, kan Skatteverket besluta om såväl uttagsbeskattning som beskattning för förtäckt förtäckt utdelning.

Vi hjälper gärna till vid omstruktureringar av verksamheter!

Ring oss VISA TELEFONNUMMER eller skicka in vårt kontaktformulär

Vi har kontakter över hela världen. Vi är medlemmar i ETL European Tax and Law. Genom detta medlemskap kan vi samarbeta med skatteexperter i 48 länder. Vi samarbetar också med advokat-, och revisionsbyråer samt försäkringsmäklare.

I de fall ett skattejuridiskt ämne bör behandlas av en skattejurist i ett annat land, ordnar vi med kontakterna mellan vår klient och den utländska skattekonsultbyrån.