Skatteprocesser mot Skatteverket

Om Du är missnöjd med ett beslut som Skatteverket fattat, kan Du överklaga det till förvaltningsrätten. Om Du är missnöjd även med deras beslut, kan Du överklaga till kammarrätten och slutligen till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Högsta Förvaltningsdomstolen tar dock bara upp mål som har prejudikatsintresse samt undantagsvis mål som uppenbarligen feldömts i underinstanserna. Därför är kammarrätten vanligtvis sista instans i skattemål. En dom som inte överklagats i tid vinner laga kraft. Det innebär att den därefter inte kan överklagas eller ändras av Skatteverket.

Det finns undantag (resning) men det kan man inte räkna med att få lov att tillämpa annat än i mycket speciella fall. Med hänsyn till dessa omständigheter är det väsentligt att Du kommer in med rätt sorts argumentation redan till förvaltningsrätten.

Vi har erfarenhet av skatteprocesser och hjälper gärna till!

Ring oss VISA TELEFONNUMMER eller skicka in vårt kontaktformulär

Vi har kontakter över hela världen. Vi är medlemmar i ETL European Tax and Law. Genom detta medlemskap kan vi samarbeta med skatteexperter i 48 länder. Vi samarbetar också med advokat-, och revisionsbyråer samt försäkringsmäklare.

I de fall ett skattejuridiskt ämne bör behandlas av en skattejurist i ett annat land, ordnar vi med kontakterna mellan vår klient och den utländska skattekonsultbyrån.