Stiftelser och ideella föreningar

Stiftelser kan vara av många olika slag, såsom avkastningsstiftelser, insamlingsstiftelser, familjestiftelser, pensionsstiftelser m.m.

Ideella föreningar, avkastningsstiftelser och insamlingsstiftelser, som är allmännyttiga och uppfyller vissa villkor, kan vara befriade från skatt på de flesta inkomster.

Förmånstagare till familjestiftelser kan bli mycket hårt beskattade för utbetalningar.

I länder påverkade av engelsk rätt finns truster, som beroende på trustvillkoren och den praktiska tillämpningen av villkoren kan likna svenska familjestiftelser. I sådana fall kan utbetalningar till svenska förmånstagare bli mycket hårt beskattade.

Pensionsstiftelser bildas av arbetsgivare för att trygga pensioner för de anställda.

Skattepunkten hjälper gärna till med att finna de bästa lösningarna!

Ring oss VISA TELEFONNUMMER eller skicka in vårt kontaktformulär

Vi har kontakter över hela världen. Vi är medlemmar i ETL European Tax and Law. Genom detta medlemskap kan vi samarbeta med skatteexperter i 48 länder. Vi samarbetar också med advokat-, och revisionsbyråer samt försäkringsmäklare.

I de fall ett skattejuridiskt ämne bör behandlas av en skattejurist i ett annat land, ordnar vi med kontakterna mellan vår klient och den utländska skattekonsultbyrån.